Казвайте е още един млад отбор, който явно обича приказките, като някои от членовете също обичат да рисуват… много. Те бяха тръгнали по петите на ХотДоги, но не казаха какво ги свързва – дали съревнование или загриженост да не са изчезнали. Старателно претърсиха всяко ъгълче и прецизно изпълниха всяка задача, без нито за миг да се опитат да минат напряко. Тази педантичност малко ги бавеше, но те успяха да открият изход от конспирацията и дори да замаскират следите си… някой ден ще си кажат.