Почитателите на добрата стара кримка успяха да разгадаят и тази загадка, и малко не им достигна, да се измъкнат от ноктите на конспирацията.