Отбор с много опит, който успяхме да затрудним (дано не са били катинарите;) ). Въпреки, че времето ги притискаше и тайното общество беше по петите им, те не се поколебаха да открият тяхната тайна.