ХотДоги са още топли от грила, но вече влязоха и в огъня на конспирациите и тайните общества. Отбор от свежи играчи, тепърва навлизащи в света на задачките и предизвикателствата на загадъчния бизнес. Макар и с минимален опит, те се бориха систематично за да дадат на света едно по-светло бъдеще. Дори и оставени без електричество, не се разколебаха и откриха тайната на конспирацията.