Изненадахме ги с “Горещо” посрещане. Времето ни изненана нас, а ние тях… надяваме се не чак толкова неприятно. От друга страна… секретните общества използват какви ли не похвати за да откажат търсачите на тайни, но не и тях!