Отбор Ендорфин от https://endorphingames.bg/bg прие предизвикателстното да ни гостува, след нашето посещение при тях преди известно време. Знаехме, че са приятни хора, но не предполагахме каква ескейп сила* е концентрирана в този отбор.
Или са достатъчно умни да си забъркат някакви химикали в тяхната лаборатория, или са достатъчно умни по природа. То едното върви комплект с другото, но както и да го погледнеш – постигнаха страхотно време от 43:00 минути. Всъщност имаха възможноста да подобрят рекорда на стаята, ако не се връщаха на няколко пъти да проверяват педантично решението на задачата. Отделно и подреждаха всичко, което вече са употребили, за което екипът на The Maze – Теория на конспирацията благодари.

*ескейп сила – съчетание от интелект, сръчност, наблюдателност и много съобразителност, необходими за бягането от стаи 🙂