Млад отбор с потенциал. Бориха се с всяко препятствие, което им поставихме и откриха тайната скрита някъде тук…