Спешният отбор 112 посвети няколко минути на “Теория на конспирацията”. Очевидно е отбор с опит, който играе последователно и систематично, и успяха да се измъкнат без нито един истински жокер. Членовете на отбора съчетаваха ловкост, сръчност и бърз ум, които ги измъкваха от всяко препятствие. Само една дребна подробност се укриваше от погледите им и ги забави незабележимо накрая, но въпреки това постигнаха страхотно време за тази сложност.

След успешното разконспириране, детективите от 112 се наеха да разрешат един допълнителен случай – да открият най-малкия член на отбор Орлово око и да му връчат отдавна изгубената награда.

Благодарности от екипа на The Maze!