“Работните момчета” или само половината от тях се потрудиха за разобличаването на една конспирация. Прогреса им се отличаваше с изключително спокойствие, непоклатима логика и подобаваща сръчност. Макар да изглеждаше мързелива играта им, те се справиха с всички предизвикателства с подобаващо времее.